Regulament concurs 20deanigloriosi

Regulament oficial concurs instagram cu @gloriajeanscoffeesro

Sectiunea 1. Organizatorii concursului
Sect.1.1. Concursul este organizat de: GOURMET PRODUCTS SERVICII SRL, persoana juridica romana, cu sediul in str. Barbu Vacarescu, nr. 102, sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/16896/2004, avand Cod Unic de Inregistrare RO16860907 denumit in continuare Organizator, in conformitate cu prevederile prezentate in prezentul Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament Oficial” / „Regulament”).

Sectiunea 2. Durata si aria de desfasurare a concursului
Sect.2.1. Concursul se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei. Concursul va incepe la data de 01.06.2024 si va lua sfarsit la data de 12.08.2024, 23:59 ora Romaniei, urmand a se desfasura exclusiv pe contul de instagram @gloriajeanscoffeesro, disponibil la urmatoarea adresa: https://www.instagram.com/gloriajeanscoffeesro/

Sectiunea 3. Dreptul de participare
Sect.3.1. La acest concurs poate participa orice utilizator al platformei Instagram care detine un cont real pe platforma si care indeplineste criteriile de participare descrise in continuare in prezentul regulament. Nu au dreptul de a participa la acest concurs angajatii si rudele de pana la gradul 2 ai reprezentantilor companiei organizatoare si ai agentiilor cu care compania organizatoare colaboreaza.

Sectiunea 4. Premiile concursului
Sect.4.1. Premiile concursului puse la dispozitie de catre Organizator:
Locul 1: Iphone 15 Pro [5599.99RON] + 5 pungi de cafea de 1kg (la alegere din ce exista in stoc) [215RON x 5 kg];
Locul 2: 2 pungi de cafea de 1kg (la alegere din ce exista in stoc) [215RON x 2kg] + 1 Termos Velvet Sky Blue 500ml [65RON] + 1 Reusable cup [32.5RON];
Locul 3: 1 punga de cafea de 1kg (la alegere din ce exista in stoc) [215RON] + 1 Reusable Cup [32.5RON];
Sect.4.2. Valoarea totala a premiilor este dupa cum urmeaza:
Locul 1: 6674.99RON
Locul 2: 527.5RON
Locul 3: 247.5RON
Sect.4.3. Concursul va avea trei castigatori, acestia beneficiind de premiile puse la dispozitie de catre Organizator, asa cum sunt detaliate in SECTIUNEA 4.1
Sect.4.4. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti dintre participantii care au indeplinit conditiile de participare asa cum sunt descrise in SECTIUNEA 5.
Sectiunea.

 

5. Mecanismul concursului
Sect.5.1. Concursul se desfasoara exclusiv pe contul de instagram @gloriajeanscoffeesro / https://www.instagram.com/gloriajeanscoffeesro/ in perioada mentionata la SECTIUNEA 2, printr-o postare in feed.
Sect.5.2. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa realizeze cumulative urmatoarele actiuni:
Sa dea follow contului de instagram @gloriajeanscoffeesro;
Sa eticheteze in comentarii trei persoane;
Sa dea share postarii ce contine detalii despre concurs in story cu tag @gloriajeanscoffeesro;
Profilul trebuie sa fie public inainte de a posta storyul ca Organizatorul sa vada dovada postarii acesteia;
Sa urmareasca concursul pentru a afla daca este castigator.
Sect.5.3. Pentru ca inscrierea sa fie considerata valabila si inregistrata de catre un participant acestea trebuie sa respecte, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
Sa nu incalce in niciun fel prezentul Regulament Oficial;
Sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare secuala sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;
Sa nu contina amenintari catre orice terta, persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firma sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile;
Sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate;
Sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de propietate intelectuala;
Sa nu promoveze marcile de tigarete si alcool sau consumul de tutun si alcool;
Sa nu contina mesaje adresate minorilor si sa nu faca referire la minori;
Sa nu includa date cu caracter personal apartinand lui sau altor persoane;

Participantul care va posta un comentariu ce nu indeplineste conditiile enumerate mai sus, va fi descalificat, si nu va fi luat in considerare in vederea includerii in tragerea la sorti si/sau si a desemnarii participantilor castigatori. Organizatorul are dreptul dar nu si obligatia de a sterge/modifica/altera in orice mod comentariul/comentariile participantilor ce nu indeplinesc conditiile enumerate mai sus.
Sect.5.4. Nu vor fi luate in considerare:
Comentariile care nu contin minim 1 tag catre un cont real
Participantii care nu se regasesc in lista de urmaritori pe conturile de Instagram ale Organizatorului;
Intentiile de participare la concurs manifestate prin intermediul mesageriei private Instagram;
Raspunsurile oferite la postarile care distribuie postarea initiala de concurs, pe alte conturi, altul decat @gloriajeanscoffeesro;
Raspunsurile primite dupa momentul incheierii concursului, asa cum este definic in SECTIUNEA 2 al prezentului regulament;

Sectiunea 6. Anuntarea castigatorului si acordarea premiului
Sect. 6.1. In cursul zilei de 15.08.2024 se va realiza tragerea la sorti. Pentru aflarea castigatorului se va folosi un sistem independent de alegere aleatorie a persoanelor ce au comentat la postarea concursului de pe contul de Instagram @gloriajeanscoffeesro. Sistemele de alegere aleatorie a conturilor garanteaza neutralitatea rezultatelor si lipsa interventiei umane in alegerea castigatorilor.
Sect. 6.2. Se vor extrage trei castigatori si trei rezerve. In cazul in care castigatorul/castigatorii nu poate/nu pot fi contactat/i sau nu indeplinesc criteriile mentionate la SECTIUNEA 4, se va proceda la contactarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora.
Sect. 6.3. Castigatorii vor fi anuntati pe Instagram prin postarea la story pe contul @gloriajeanscoffeesro si prin mesageria Instagram.
Sect. 6.4. Pentru validarea castigatorului, acesta va trebui sa trimita Organizatorului datele personale prin mesageria Instagram sau pe adresa de email contact@gloriajeans.ro. Informatiile necesare sunt: nume, prenume, varsta, numar de telefon, oras de resedinta, in vederea contactarii ulterioare de catre reprezentantii Organizatorului.
Sect. 6.5. Castigatorii au la dispozitie 24 de ore la data anuntarii sa trimita informatiile personale pentru a putea fi validat si pentru a se putea stabili detaliile intrarii in posesia premiilor. In cazul in care castigatorii nu pot fi validati in termen de 24 de ori, se va proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care au fost extrase. Acestea au la dispozitie un termen de 24 de ore pentru validare prin trimiterea datelor personale necesare.
Sect. 6.6. In circumstante ce nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea acordarii premiilor.
Sectiunea.

 

7. Responsabilitate
Sect.7.1. Organizatorul va acorda premiile in conformitate cu specificatiile acestui Regulament Oficial. Orice hotarare asupra concursului luate de catre Organizator este finala si nu se supune nici unui recurs.
Sect.7.2. Organizatorul nu se va implica in niciun schimb de corespondenta si nici nu se vor angaja in vreo comunicare cu privire la concurs, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptand cele mentionate prin Regulamentul Oficial.
Sect.7.3. Participantii inteleg si garanteaza ca nu vor posta comentarii care:
Incalca, in orice mod, legile aplicabile;
Reprezinta o incalcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protectia datelor cu caracter personal apartinand unei terte persoane;
Contin referiri sau trimiteri la marci inregistrate sau neinregistrate;
Promoveaza marci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;
Contin si fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
Contin amenintari adresate oricarei terte persoane, loc, afacere sau grup;
Ezeaza intimitatea sau dreptul la viata privata ale unei terte persoane;
Prezinta caracter pronografic sau nuditate.

Sect.7.4. Participantii inteleg si recunosc ca vor fi singurii responsabili si ca vor acoperi oricare si toate prejudiciile cauzate Organizatorului a urmare a incalcarii drepturilor tertilor prin cokmentariul incarcat, inclusiv dar fara limitare, drepturile de propietate intelectuala. Participantii sunt unici responsabili asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii pe contul de Instagram @gloriajeanscoffeesro a unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile unui tert (inclusiv drepturile de autor) si va despagubi Organizatorul pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a utilizarii unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile de propietate intelectuala, precum si orice alte drepturi apartinand unor terte parti.
Sect.7.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
Actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau;
Probleme de ordin tehnic sau de incapacitatea participantilor (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului cu care acceseaza plaftorma Instagram, incapacitatea Participantilor de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in concurs, din motive ce nu tin de Organizator;
Postarea comentariilor in afara perioadei concursului, asa cum este definita la SECTIUNEA 2 din prezentul regulament;
Eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra conturilor de Instagram sau de datele de contact ale Participantilor;
Orice incercare de participare la concurs facuta in afara perioadei definite in prezentul regulament;
Pierderea de catre Participanti a datelor de logare, blocarea contului de Instagram, a adreselor de e-mail ale Participantilor sau alte defectiuni ale mecanismelor retelelor de socializare care fac imposibila contactaarea sau validarea participantilor si care nu sunt imputabile Organizatorului;
Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participanti (intreruprerea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare al computerului, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credinta a tehnologiei de catre Participanti in scopul de a manipula rezultatele concursului) sau a telefonului mobil folosit la accesarea platformei Instagram;
Erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau relele de socializare decat cele indicate de catre Organizator in Regulamentul Oficial;
Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil;
Imposibilitatea Castigatorului de a intra in posesia premiului, din cauze independente de vointa Organizatorului;

Sect.7.6. Toti Participantii la concurs recunosc si sunt de acord ca Instagram nu va fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit de catre participanti ca urmare a participarii la concurs.
Sect.7.7. Prin participarea la concurs, in calitate de participant, ca urmare a incarcarii unori mesaje text pe contul de Instagram @gloriajeanscoffeesro, inlegatura cu prezentul concurs, toti participantii acorda Organizatorului o licenta universala din punct de vedere teritorial, neexclusiva, gratuita, irevocabila, pentru durata maxima de protectie a drepturilor potrivit legii si pentru toate modurile de utilizare si exploatare (incluzand, dar fara a va limita la dreptul de reproducere, distribuire, imprumut, realizare de opere derivate, in intregime sau partial).
Sect.7.8. In masura in care legea locala impune proceduri care trebuie respectate sau aprobabri, autorizari, acorduri sau altele care trebuie obtinute in scopurile unei asemea licentieri, participantii se obliga sa indeplineasca aceste proceduri, sa obtina asemenea aprobabri, autorizari, acorduri sau altele la solicitarea Organizatorului.
Sect.7.9. In cazul in care participantii nu doresc sa acorde aceste drepturi sau sa indeplineasca cele de mai sus, acestia sunt rugati sa nu participe la acest concurs.


Sectiunea 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Sect.8.1. Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate de catre Organizator, in scopul desfasurarii Concursului, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) si ale Legii nr. 190/2018.
Sect.8.2. Datele personale sunt prelucrate de catre Organizator, in calitate de operatori de date, atat direct, cat si prin intermediul Agentiilor, in calitate de persoane imputernicite (entitati care prelucreaza date cu caracter personal pe seama și în numele Organizatorului) in sensul Regulamentului.
Sect.8.3. Temeiul juridic al prelucrarii datelor il constituie executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea de catre Organizatori castigatorului a premiilor mentionate in prezentul regulament de concurs.
Sect.8.4. Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrari sunt urmatoarele:
pentru toti participantii: contul de Instagram cu informatiile aferente;
pentru castigatori: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, localitatea de resedinta si datele din cartea de identitate.
pentru beneficiarii finali ai premiului si imputernicitii castigatorilor (transferul premiului sau imputerniciti pentru primirea premiilor in numele castigatorului): nume, prenume, respective datele din cartea de identitate (pentru beneficiarul final).

Sectiunea 9. Persoanele vizate si drepturile acestora
Sect.9.1. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt (a) persoanele fizive majore care se inscriu in concurs potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent daca se dovedeste ulterior a acestea nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate partcipanti potriviti prezentului Regulament Oficial.
Sect.9.2. Drepturile Participantilor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare persoana vizata de prezenta prelucrare beneficiaza conform prevederilor legale aplicabile in materie de urmatoarele drepturi:
dreptul de acces la date – aveti dreptul, ca in orice moment, sa stiti ce date prelucram cu privire la dumneavoastra si cum prelucram aceste date;
dreptul la rectificare – in cazul in care constatati ca datele pe care le prelucram sunt incorecte sau incomplete, aveti dreptul sa ne solicitati rectificarea, completarea datelor inexacte sau incomplete;
dreptul la stergerea datelor - in anumite situatii (de ex. atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate sau atunci cand datele sunt prelucrate ilegal) sa solicitati stergerea datelor dumneavoastra prelucrate in scopurile mentionate in prezentul document.
dreptul la restrictionarea prelucrarii - va este recunoscut, in conditiile art. 18 din Regulament, iar Organizatorul va fi obligat sa opreasca temporar prelucrarea datelor pana la clarificarea exacta a situatiei acestor date;
dreptul la opozitie - din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, in conditiile art. 21 din Regulament;
dreptul de a va adresa cu o plangere - la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;
dreptul de a va adresa cu o actiune in instanta - atunci cand considerati ca drepturile dumneavoastra sunt incalcate;

Sect.9.3. In cazul oricaror intrebari cu privire la prelucrarea datelor personale sau in vederea exercitarii oricaruia dintre drepturile mentionate mai sus, persoana vizata va transmite o cerere scrisa, la adresa de e-mail contact@gloriajeans.ro sau prin Posta la adresa Organizatorului mentionata in SECTIUNEA 1.
 
Sectiunea 10. Stocarea datelor cu caracter personal
Sect.10.1. Datele participantilor la Concurs sunt stocate pentru o perioada de 3 ani la data finalizarii Concursului, pentru respectarea termenului general de formulare a plangerilor sau contestatiilor.
Documentele justificative care stau la baza acordarii premiului, cum sunt procesele verbale de acordare sunt pastrate pentru o perioada de 10 ani de la inchiderea anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autoritatilor financiare competente, la solicitarea acestora.

Sectiunea 11. Categorii de destinatari
Sect.11.1. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul concursului de catre sau pe seama Organizatorului pot fi transmise partenerilor contractuali ai acestuia care asista in organizarea concursului (care vor prelucra datele conform instructiunilor Organizatorului) si realizarii celorlalt scopuri mentionate mai sus, altor parteneri contractuali, autoritatilor competente, confirm prevederilor legale in vigoare, precum si publicului (in ceea ce priveste Castigatorii). Organizatorul se obliga sa respecte toate prevederile legale privind protectia datelor personale, stocand datele atat pe perioada desfasurarii concursului, cat si ulterior incheierii acestuia, pe perioada necesara, in acord cu prevederile legale in vigoare in materie fiscala si in materia arhivarii.

Sectiunea 12. Publicitatea
Sect.12.1. Prin inscrierea si participarea la concurs, castigatorii/beneficiarii finali ai premiilor isi exprima acordul in mod expres si neechivoc cu privire la filmarea, inregistrarea si/sau fotografierea acestora, precum si cu privire la folosirea pe o durata de 1 an de la momentul intrarii in posesia premiului, a tuturor materialelor rezultate in urma filmarii, inregistrarii si/sau fotografierii acestora in orice forma de publicitate post-concues, in legatura cu aceasta, fara renumerare sau cost din partea Organizatorului.
Sect.12.2. Inscrierea la concurs implica acceptarea neconditionata si irevocabila a castigatorilor finali ai premiilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia in timpul desfasurarii concursului sau in cadrul campaniilor publicitare ulterioare, continandd imaginea, numele si vocea acestora, sa poate fi fixate, difuzate si/sau exploatate in scop publicitar pe o durata de 1 an de la momentul intrarii in posesia premiului de catre Organizator, fara niciun fel de pretentii pecuniare sau de orice alta natura din partea castigatorilor finali ai premiilor.
Sect.12.3. Prin inscrierea si participarea la concurs castigatorii finali ai premiilor cedeaza cu titlu gratuit Organizatorului dreptul exclusiv de a folosi imaginea si vocea acestora in toate ipostazele, situatiile si aparitiile realizate de acestia in timpul investigatiilor oferita ca premiu, pe o durata de 1 an de la intrarea in poseseia premiilor. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (in fotografii si/sau inregistrari audio/video) si a vocii acestora, in toate tipurile de media cunoscute in prezent sau aparute ulterior, precum si folosirea lor pe o durata de 1 an de la momentul intrarii in posesia premiilor, in scop publicitar, in toate campaniile de promovare realizate de catre Organizator, pe teritoriul Romaniei, inclusiv prin internet.


Sectiunea 13. Litigii
Sect.13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea romana.

Sectiunea 14. Incetarea inainte de termen a concursului
Sect.14.1. Concursul poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestora, de a continua concursul potrivit Regulamentului Oficial. Situatiilor avute in vedere mai sus le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente care impedica derularea concursului potrivit regulamentului oficial. In situatiile avute in vedere in aceasta sectiune, Organizatorii nu mai sunt tinuti la nicio obligatie catre Participanti, dupa cum nu sunt tinuti la intoarcerea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a concursului urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la SECTIUNEA 1.

Sectiunea 15. Regulamentul oficial al concursului
Sect.15.1. Regulamentul Oficial al concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul https://www.gloriajeans.ro/. Prin participarea la acest concurs, Participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament Oficial.